Lid worden

  • Ben je tussen 6 en 17 jaar?
  • Zit je je zondagmiddag thuis te vervelen?
  • Wil je nieuwe mensen leren kennen?
  • Wil je avonturen beleven?

Dan is Chiro iets voor jou! Aarzel dan niet om eens langs te komen bij Chiro Aterstaose! Lees snel verder om te zien hoe je lid kan worden.

Inschrijven

Alvorens lid te worden, mag je 3x (kosteloos) komen “proberen”.
Als je jezelf enorm geamuseerd hebt in die 3 dagen en nog meer pret wilt, laat je ouders je dan zo snel mogelijk inschrijven!

Wat houdt het inschrijven in ? 

  • Invullen van een ledenfiche
  • Invullen van een medische fiche
  • De som van €26 betalen (= inschrijvingsgeld + verzekering), deze som kan op de chiro contant betaald worden, of via overschrijving gestort worden op het rekeningnummer BE17 0682 2884 1821

T-shirt

Verder vragen we je om een T-shirt  te kopen. Als lid van onze Chiro ben je verplicht een T-shirt aan te schaffen en dit liefst zoveel mogelijk te dragen tijdens activiteiten. Een T-shirt kost €9. Hiervoor kan je terecht bij iemand van de leiding. We hebben ook nog een aantal T-shirts van het vorige model, deze zijn te koop voor €6.
Voor ledenweekend en bivak ben je immers verplicht er één (of meerdere) te hebben.

De Banier biedt eveneens een uitgebreid gamma aan chirospullen aan, waaronder de enige echte chirorokken en -shorten, hoodies, kousen, …
Neem zeker eens een kijkje op hun website

Chirozondag

Elke Chirozondag loopt van 14:00 tot 18:00. We spreken af op onze lokalen waar we beginnen met een gezamenlijk openingsspel en eindigen met een slotspel.
Probeer daarom steeds op tijd te komen. Indien je al van tevoren weet dat je niet of later zal komen, gelieve dit dan even aan de leiding te laten weten.
Soms kunnen de uren veranderen door vb. een speciale activiteit, maar dan zal de leiding je steeds op de hoogte brengen.

Onze lokalen zijn gelegen in de Beemdstraat, 3700 Tongeren.
Hier hebben we zowel de mogelijkheid om buiten te spelen, als binnen (iedere afdeling in zijn eigen lokaal).

Vieruurtjes

0400 Wij bieden tijdens het vieruurtje verschillende koeken en dranken aan onze leden aan.
1 consumptie = € 0.80.

  • De mogelijkheid bestaat ook om een kaart aan te kopen. Deze kaart kost € 8 en is goed voor 10 consumpties. De reden voor het aankopen van zo’n kaart is om het verlies of het vergeten van centjes te voorkomen.

Het lid is echter niet verplicht hiervan gebruik te maken en mag natuurlijk ook koeken en drank van thuis meebrengen.

Andere kosten 

Indien er eventuele extra kosten voor speciale activiteiten zijn, dan worden deze door de betreffende leiding op voorhand meegedeeld. Dit gebeurt meestal telefonisch, via mail of door een papiertje aan het lid mee te geven.

Nog vragen ?

Aarzel dan niet en stel ze meteen!
Zie Contact voor hoe je ons kan bereiken.